Nieuwsbrief

Blijf wekelijks op de hoogte van het beste uit De Kennis van Nu en het laatste nieuws!

MELD JE AAN

Het gaat niet zo goed met de kieviten in Friesland. In de afgelopen 50 jaar is het aantal weidevogels met zo'n 70% teruggelopen. Een vogelliefhebber haalde kievitseieren van het bouwland en broedde ze - bij wijze van experiment - zelf uit met een broedmachine. Dit is illegaal. Aan het experiment kwam gisteren abrupt een eind. De broedmachine met 13 kuikens en 7 eieren werd in beslag genomen bij een inval van de milieupolitie.Helpt een initiatief als dit de kievit? Of heeft de kievit andere hulp nodig om in het agrarische landschap van Friesland te kunnen overleven. Hier gaat het gesprek over met Remco de Vries, verslaggever natuur bij Omrop Fryslan en Geert de Snoo, hij is hoogleraar Milieubiologie in Leiden.