Te veel charisma staat effectief leiderschap in de weg. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Jasmine Vergauwe, bedrijfspsycholoog van de Universiteit Gent.